STAR SHINE BIKE BLUE SET OF 2 STYLISH TYRE LED For Bajaj Pulsar 180cc Dtsi