JAIPURGEMSTONE

rose quartz Ring Stone 8 Ratti silver(Ashthdhatu) RING Natural Stone by JAIPUR GEMSTONE