JAIPURGEMSTONE

rose quartz Ring Stone 7.5 Ratti gold plated(Ashthdhatu) RING Natural Stone by JAIPUR GEMSTONE