Parodontax Fluoride Toothpaste, Extra Fresh - 75ml