JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 7.25 carat yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant