Likas Papaya Soap Papaya Skin Whitening / Fairness Soap(135 g)