JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.25 ratti malachite stone(malache)