JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.00 ratti ruby(manik)