JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.00 ratti blue sapphire(neelam)