JAIPURGEMSTONE

9.5 Ratti rose quartz pure Silver Ring for Unisex by JAIPUR GEMSTONE