ASTROGHAR

Genuine Lapis Rough Tumbled 100 Grams Stone 4 To 6 Tumble Piece