JAIPURGEMSTONE

7.5 ratti Stone 100% Natural rose quartz Silver Ring by JAIPUR GEMSTONE