Urancia

Urancia Sureshvarah Sudarshan Shaligram 1.5cm - 2.5cm from Kali Gandaki 1 pcs