JAIPURGEMSTONE

Unheated & Natural Cat's Eye7.25 Ratti Stone 100% Original Precious Loose Stone Cat's Eye/Lehsuniya By Jaipur Gemstone