SX0276G SPARX Men Sports (SX-276 Cherry and White)