JAIPURGEMSTONE

rose quartz Ring 9.5 carat by JAIPUR GEMSTONE