Riyo

Riyo Gemstone Silver Jaipur Silver Ring Band Sz 9 Srmul9-52046