QualityBeast Extreme Car Body Cover for Maruti Zen Estilo Type 1 (Black)