Ot dvuglavago orla k krasnomu znameni; 1894-1921 Volume 2nd 1921 [Hardcover]