Obituary prior to 1800 as far as relates to England, Scotland, and Ireland Volume 46 1899