JAIPURGEMSTONE

Natural rose quartz stone 7.5 ratti gold plated ring by JAIPUR GEMSTONE