KUNDLI GEMS

KUNDLI GEMS-Sterling Silver Topaz Ring Stone 8.00 Ratti