JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.50 ratti ruby(manik)