JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.44 carat yellow sapphire(pukhraj)