JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.25 ratti ruby(manik)