JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.25 carat yellow sapphire(pukhraj)