JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.25 carat ruby(manik)