JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.25 carat malachite stone(malache)