JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.00 carat ruby(manik)