JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.50 ratti ruby(manik)