JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.50 carat ruby(manik)