JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.44 carat yellow sapphire(pukhraj)