JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.25 carat yellow sapphire(pukhraj)