JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.25 carat ruby(manik)