JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.44 carat yellow sapphire(pukhraj)