JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 7.25 ratti yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant