JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 ratti ruby(manik)