JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 carat ruby(manik)