JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.00 ratti malachite stone(malache)