JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.00 carat ruby(manik)