JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 6.50 ratti yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant