JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.50 ratti ruby(manik)