JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 6.44 carat yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant