JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.44 carat yellow sapphire(pukhraj)