JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 6.25 carat yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant