JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.25 carat blue shapphire(neelam)