JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6 .00 ratti ruby(manik)