JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.50 ratti ruby(manik)