JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.50 ratti blue shapphire(neelam)