JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.25 carat yellow sapphire(pukhraj)